Teams & Grupper

Få uvurderlig team indsigt

I worqhub kan der oprettes flere typer af teams, eksempelvis organisatoriske teams (fx. ledelsen, salgsafdelingen, bogholderiet etc.) eller projekt teams (fx. midlertidige teams, projekter med en begrænset levetid etc.), mulighederne er mange.

For alle teams gælder det, at lederen kan se en oversigt af teamets kompetencer, som viser den samlede kompetence profil for de medarbejdere i teamet, inkl. lederen selv.
Det giver lederen mulighed for at bruge teamets styrker bedre og støtte der, hvor teamet har svagheder eller mangler kompetencer.

Lederen kan løbende undersøge trivslen i teamet i intervaller og automatisk modtage rapporter over tilstanden i teamet. Lederen styrer frekvens og antallet af relevante trivsel spørgsmål, som rapporteres i et et smiley-baseret overblik på områderne stress, loyalitet, performance og tilfredshed.

Udvikling i dag - belønning i morgen

Prøv worqhub gratis i idag


Opret konto

Opret automatisk trivselsundersøgelser

Få indsigt i temperaturen hos medarbejderne eller hos et bestemt team og sæt indsigten på formel og automatik. Lederen kan opsætte egne spørgsmål for at måle trivsel eller bruge skabelonerne målrettet formålet i worqhub og sammen med automatikken sikre feedback løbende.

Stil et par spørgsmål løbende for at indsamle data, som kan skabe handling nu. Udviklingen af trivsel er ligeså vigtig som udviklingen af medarbejderne og god trivsel giver high performance medarbejdere og reducerer problemer og ultimativt opsigelser.