Team Kompetencer

Team kompetence oversigt

På baggrund af de medarbejdere som udgør et givent team, beregner systemet en samlet kompetence oversigt, gældende for teamet som helhed. Denne oversigt er et fremragende værktøj for ledere, som ønsker et overblik over hvor de aktivt skal støtte, coache og hjælpe deres team og medarbejdere.

Er der fx. mange kompetente igangsættere på et team vil teamets samlede score på netop denne kompetence være høj.
Er der derimod ikke særlig mange afsluttere, så vil teamets samlede score på denne kompetence være lav.

Det giver lederen et værdifuldt billede af at dette team skal nok få sat en masse skibe i søen, men de skal have hjælp til at få dem sejlet helt i havn...
Da kompetencerne jobmæssigt dækker særdeles bredt, er der uvurderlig hjælp at hente for ledere alene i kompetence oversigten på et givent team.

Team kompetence oversigten tager højde for, ikke alene de forskellige medarbejderes Enneagram profil, men tager også i betagtning, hvis en medarbejder har fået "opgraderet" en kompetence, som vedkommende har arbejdet med at forbedre.

Opret konto og se dit teams kompetencer


Opret konto