Medarbejder Kompetencer

Team kompetence oversigt

På baggrund af medarbejderne i teamet, beregner systemet en samlet kompetence oversigt for teamet som helhed. Oversigten er et værktøj for ledere, som ønsker overblik til aktivt støtte og coaching af deres team og medarbejdere.

Er der fx. mange medarbejdere i teamet, som scorer gennemsnitligt højt på kompetencen "igangsættere" vil teamets samlede score på netop denne kompetence være høj og tilsvarende lavt på andre kompetencer.

Lederen får et værdifuldt billede af dette team og hjælp til at sammensætte sine teams bedre.

Team kompetence oversigten tager højde for både medarbejderens personprofil samt de kompetencer, som medarbejderen arbejder med at forbedre.

Prøv worqhub i dag

Kom godt i gang med medarbejderudviklingen


Opret konto

Medarbejderes individuelle kompetencer

Til hver eneste Enneagram profil, hører et sæt af kompetencer, som medarbejdere med netop denne profil ofte er kendetegnet ved.
Det giver ledere et redskab, dels til at lede denne medarbejder individuelet og motiverende, dels til at habe et konkret overblik over hvilke områder vidt forskellige medarbejdere skal støttes eller coaches.

Kompence oversigten for en medarbejder dækker et bredt spektrum af job relaterede områder, såsom entreprenørship, administrative evner, kreative evner, leder-evner, evnen til at være igangsættende, evnen til at afslutte ting, evnen til at være systematisk plus en række yderligere kompetencer.

Ikke alle er gode til det samme og et team sammensættes ofte bedst og mest effektivt, når flest mulige kompetencer er til rådighed.
For eksempel hjælper det ikke ret meget hvis et team generelt er dygtige afsluttere, hvis de aldrig rigtigt kommer igang. Eller omvendt- når der bliver sat en masse igang, men ikke ret meget bliver afsluttet!

Et andet eksempel kunne være teamet, hvor mange af medarbejderne er yderst systematiske og detalje fokuserede. Værdifulde kompetencer, med mindre man arbejder med marketing, hvor der tillige vil være behov for kompetencer som kreativitet, entreprenørship og strategi.