Hjælp dit team
med at øge indsigten, øge effektiviteten, øge produktiviteten, øge indtjeningen, øge arbejdsglæden, nå jeres fælles mål, optimere samarbejdet?

viden og mål skaber succes
Læs mere Start Teamprofilen

Det højtydende team

Teamprofilen arbejder ud fra 5 succes faser for at skabe et højtydende og succesfuldt team.
Hvis teamet behersker de 5 specifikke områder af team adfærd, opnås det optimale fundament for at performe i verdensklasse og opnå teamets målsætninger.

Teamprofilen undersøger, på baggrund af teamets egen vurdering, hvilke udfordringer eller problemstillinger teamet eventuelt måtte have og som spærrer for at kunne blive et højt ydende team.

Når alle (eller relevante) medlemmer af teamet har gennemført teamprofilen, udarbejdes en rapport med anbefalinger. Rapporten indeholder relevant og værdifuld rådgivning omkring tiltag dit team med fordel kan iværksætte for at opnå endnu bedre resultater.

Prøv Teamprofilen

Start med en gratis konto på worqhub


Start Teamprofilen

Team Rapporten

Når alle medarbejderne i teamet har givet input til teamprofilen, fremsendes en udførlig rapport med anbefalinger til indsatser. Anbefalingerne er nøje udvalgt ud fra besvarelserne.

Rapporten er en tjekliste på teamets tilstand her og nu.

Anbefalinger

Anbefalingerne i rapporten er alle baseret på mangeårige person- og teamprofil arbejde med medarbejdere, ledere og teams. Med udgangspunkt i "De 5 Succes Faser" bliver indsatserne målrettet præcist ind i de områder, hvor teamet vil have størst mulig gavn heraf.

Rapporten fremsendes i et printvenligt PDF format og er tilgængeligt i worqhub.